Ukázky mé práce

Vyřezávání
motorovou pilou

Hračky ze dřeva

Přívěšky ze dřeva